Taal & Talig-onderzoek

 

 ALS TAAL U IN DE WEG STAAT.

Waarom taalonderzoek?

Een voorbeeld

Onlangs hielpen we iemand die al een aantal keer geprobeerd had een examen te halen. Technisch en vaardigheden waren uitstekend, alleen die theorie....

 

TrainID deed een taalonderzoek waaruit bleek dat de taalvaardigheid flink achtergebleven was en dat zijn woordenschat beperkter was dan verwacht mocht worden voor zijn leeftijd en ervaring. Maar het bleek ook dat er andere factoren een rol speelden.

Op basis hiervan mocht de cliënt een mondeling examen doen waar hij met  vlag en wimpel voor slaagde.

Taalonderzoek steeds meer nodig

Is Taal niet uw sterkste kant?

Hoewel het onderwijs in Nederland over het algemeen als goed gezien wordt, zijn er toch mensen die, door welke reden dan ook, de boot wat het leren lezen betreft, gemist hebben. Over het algemeen weten ze zich in het dagelijks leven prima te redden en hebben ze overal oplossingen voor gevonden.

 

Niets mis mee dus. Maar……….. heel lastig als het aankomt op het maken van een schriftelijk examen! Ondanks een hele grote praktische kennis en veel vaardigheden, komt het voor dat het beroep (zoals kraanmachinist) niet meer gedaan mag worden omdat het diploma niet behaald is.

 

Voor die mensen doet TrainID een taalonderzoek. Het niveau van lezen en begrijpend lezen wordt vastgesteld en gekeken of dit een belemmering is bij het doen van schriftelijk examen. Als dit het geval is, krijgt de kandidaat een keurige rapportage waarmee een mondeling examen aangevraagd kan worden.

 

Kandidaten behalen het mondeling examen vaak wel, de kennis is er immers. Zo kunnen ze (weer) gaan doen wat ze het liefste willen en waar ze ongelooflijk goed in zijn.

 

Mindfulness training

Mindfulness training

Mindfulness training