+31 (0)6 29 333 873

"Vertaal"slag

Een grote bron van frustratie en machteloosheid. 
In de praktijk ('Buiten' ) precies weten hoe het werk of hoe het gemaakt moet worden, het (in)zien voordat een ander het ziet, maar tegelijkertijd zakken voor een schriftelijk examen?

De vertaalslag tussen het praktische inzicht en het lezen en beantwoorden van vragen is dan vaak een lastige opgave. DE ervaring leert dat als de vragen mondeling gesteld worden, het wel lukt!

In het taalonderzoek wordt gekeken of het begrip van de Nederlandse taal hoog genoeg is om deel te kunnen nemen aan schriftelijke examens. Dat geeft de mogelijkheid, wanneer blijkt dat er onvoldoende kennis of vaardigheid over de geschreven taal is, om het examen mondeling af te nemen. Hiervoor is wel een rapportage nodig waarin wordt aangetoont dat dit echt zo is.

TrainID Blue heeft de kennis en ervaring deze vertaalslag te onderzoeken en er een uitspraak over te doen. Diverse opleidinginstituten hebben dit reeds ervaren en erkend.

Vragen? 
Bel ons voor een afspraak.
Of stuur een email bericht