+31 (0)6 29 333 873

Controle over je stemming

Het gebruik van de juiste woorden op het juiste moment maakt het verschil, zowel voor de hulpverlener als voor anderen (cliënten, ouders, leerkrachten). 

Woorden zijn als kanonskogels en hebben een enorme kracht op onze emoties. Het bewust hanteren van een bevorderend vocabulaire heeft impact op de stemming. Niet iedereen is zich hiervan bewust, met alle gevolgen van dien. 

Natuurlijk zijn we niet altijd in staat om ongunstige, externe omstandigheden te veranderen. Echter, ook als we de omstandigheden niet kunnen veranderen, ligt het wel in ons vermogen om de manier waarop we er over denken (en daarmee erover te voelen) te wijzigen en daarmee zo controle te nemen over de eigen stemming. Niet alleen is het voor de hulpverlener of leerkracht van belang, maar ook voor het groepsproces. Immers, de leider van de groep gaat voor in de gewenste stemming, terwijl de cliënten en/of leerlingen dan, wanneer het op de juiste wijze gehanteerd wordt, automatisch volgen.

Kader van onze stemmingsmanagement workshop

Stemmingsmanagement komt niet vanzelf en is gebaseerd op de methode van positieve psychologie.

De grondleggers van de positieve psychologie, Martin Seligman en Mihály Csíkszentmihályi (Mihaly Csikszentmihalyi) gaven aan dat het binnen de positieve psychologie over drie onderwerpen gaat:

“…Reguliere therapie met als focus op het oplossen van klachten maakt de mens niet gelukkiger. Men kan slechts gaan van -4 tot nul (0). Wat blijft is een leeg gevoel. “Positive Psychology“ brengt de persoon naar boven de nul. Daarbij zijn drie zaken van belang. Elk punt op zich is niet voldoende maar de samenstelling van alle drie leidt tot een gelukkiger mens:

  • The Pleasant life (het zoeken naar plezier op welke manier dan ook) Dit wordt op den duur saai en geeft geen voldoening
  • The good life (het zoek naar verbinding met anderen). Een sociaal leven dat de basisbehoeften vervult van liefde en gehoord worden.
  • The meaning full life (Een bijdrage leveren aan anderen of maatschappij) Het blijkt dat dit deel de grootste invloed heeft op een gelukkig leven

De punten 2 en 3 zijn belangrijk en punt 1 is als de kers op de taart. Samen zijn ze groter dan elk punt.

Rechter hersenhelft activiteiten

Ook geeft hij aan dat onderzoek heeft aangetoond dat de rechterhersenhelft activiteiten een oorzaak zijn van je gelukkig voelen. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld activiteiten met je linkerkant van het lichaam (bijvoorbeeld Kata’s bij karate of een memoriespel met gezichten), immers de rechterhersenhelft stuurt de linkerkant van het lichaam aan. “In de flow zijn” of “in de flow komen” wordt gezien als een voertuig tot succes van “het gelukkig voelen”.

Of zoals Mihaly Csikszentmihalyi, zelf zegt:

“…volledig betrokken zijn bij een activiteit omwille van de activiteit zelf. Het ego valt weg. De tijd vliegt. Elke actie, beweging en gedachte volgt onvermijdelijk uit de vorige, net als bij het spelen van jazz. Je hele wezen is erbij betrokken en je gebruikt je vaardigheden maximaal.”

Hierbij is de rechterhersenhelft van belang groot gebleken. Het veroorzaakt een onbewust handelen dat leidt tot een hoge focus en concentratie waarbij er geen invloed is van omstandigheden buiten de persoon.

Muziek doet dat ook en het anker van een bepaald muziekstuk dat bepaalde gevoelens oproept kennen we allemaal (In de muziek gaan zitten). Denk hierbij aan de zomerhit die je steeds op vakantie hebt gehoord en die je weer hoort bij thuiskomst en je weer gevoelsmatig terugzet in de vakantie. Maar ook de muziek die bij een crematie is gebruikt en die je eigenlijk niet meer kan horen zonder weer de emotie te ervaren van toen.

Ook woorden zijn triggers voor het oproepen van bepaalde stemmingen. Al deze zaken liggen verankerd in de "Positive Psychology" methode.

Vragen? 
Bel ons voor een afspraak.
Of stuur een email bericht