+31 (0)6 29 333 873

We zijn aangesloten bij meerdere beroepsorganisaties

Om onze kwaliteit te waarborgen zijn we lid van meerdere organisaties. We kiezen hiervoor omdat we het belangrijk vinden dat we onze dienstverlening kunnen onderbouwen, zeker stellen en de mogelijkheid willen bieden om in geval van een oneenigheid, een klacht of kritiek beide partijen de gelegenheid te geven om gehoord te worden en zaken recht te zetten.

Om die reden geven we hier weer welke regelingen er zijn mocht u iets vervelend vinden. Let wel voor TrainID Blue is het uitgangspunt: preventie van onregelmatigheden of ontevredenheid bij onze cliënten.

Komen we er niet direct uit en wilt u toch gehoord worden dan is een klachtenregeling noodzakelijk. De organisatie "erisietsmisgegaan"en het "SCAG" zijn overkoepelende organisaties en zoeken, met name als onpartijdig bemiddelaar, een oplossing. Zo kennen alle organisaties en beroepsverenigingen een klachtenregeling. 

Een klacht of kritiek?

TrainID blijft graag in gesprek.

Mocht u om welke reden dan ook een klacht, een opmerking, kritiek of een vraag hebben, dan zijn wij ten alle tijden bereidt om direct met u in gesprek te gaan. Wij streven naar harmonie en overleg. Om die reden vragen we u om eerst uw klacht of kritiek aan ons direct te uiten zodat we al in een vroeg stadium met u in gesprek kunnen gaan.

  • Adres: Kapellaan 3; 1851PE; Heiloo
  • Tel.: 06 29333873
  • E-Mail: info@trainid.nl

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Preventie en klachtenopvang

Overal waar professionals iedere dag gedreven hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen. Onze missie is het voorkomen van klachten en kosten voor de professional. Door onvrede om te buigen naar herstel van vertrouwen, kunt u samen verder. 
Om wat voor reden dan ook voelt u zich niet goed of niet prettig behandeld dan kan u gebruik maken van deze klachtenregeling.

In deze klachtenregeling wordt stap voor stap beschreven wat u als cliënt kunt doen en wat wij voor u kunnen doen om de onvrede weg te nemen (Fase 1) en, mocht dat niet lukken, cliënt en zorgverlener te begeleiden bij het zo snel en prettig mogelijk bereiken van een voor beiden aanvaardbare oplossing (Fase 2). Zodat er weer vertrouwen is en u met elkaar verder kunt. 
Mocht dat allemaal niet lukken, dan faciliteren wij een geschillencommissie. Het gehele proces zoals dat in deze klachtenregeling wordt beschreven, tot en met de beslissing van de geschillencommissie, voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
Elke zorgverlener die deze klachtenregeling hanteert is verplicht zich daaraan te houden en zijn cliënten hiervan in kennis te stellen. 

TrainID Blue onderschrijft deze klachtenregeling, los van andere mogelijkheden tot indeienen van een klacht.

Klachtenregeling WEBSITE

Stichting Complementaire en Alternative Geneeswijzen

SCAG – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

WEBSITE

Kwaliteits Register Jeugd

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger in complexe en risicovolle situaties SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

WEBSITE

Nederlands Instituut van Psychologen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

WEBSITE

Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

WEBSITE

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.   RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

WEBSITE