+31 (0)6 29 333 873

Familie opstellingen anders bekeken

De vroege jeugd, de plaats in het gezin, de eisen, taken en ervaringen spelen allemaal een rol bij de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid. Sommige zaken blijven aanwezig en hebben een invloed op ons functioneren wanneer we volwassen worden of zijn. 

Gezin op tafel geeft zicht op en inzicht in de plek die iedereen in het gezin inneemt of vroeger ingenomen heeft. Dit is vaak al een eye opener waardoor huidige problemen verklaard worden. 
De methodiek geeft mogelijkheden om een ieder, systemisch gezien, op de juiste plek te zetten en daardoor verbetert de huidige situatie binnen het gezin, de familie of op het werk. 

Kijken naar het systeem, zonder oordeel, schuld of schaamte te hoeven ervaren of uit te spreken, zoeken naar een nieuwe situatie en een nieuwe dynamiek.

Vragen? 
Bel ons voor een afspraak.
Of stuur een email bericht